EU:s nya förordning om medicintekniska produkter (MDR)

Nordic activity AB uppfyller kraven i den nya europeiska medicintekniska förordningen EU 2017/745 (MDR) som trädde i kraft den 26 maj 2021 och som ersätter tidigare MDD- direktivet.

Att Nordic activity AB uppfyller kraven i MDR förordningen är en bekräftelse på att våra produkter är säkra att använda och av bra kvalitet för patienter, brukare och våra kunder.

Begär en försäkran om överensstämmelse via e-post info@nordicactivity.se