pole_illustration_294x234

49-500 ASSISTENT – stång tak till golv

ASSISTENTEN är ett hjälpmedel för personer med nedsatt rörlighet och/eller balansproblem. Stången kan användas för att resa sig lättare från sittande ställning eller att sitta ner från stående position.